Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x1 đến x2, vật lí 12 dao động cơ

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến Nguyễn Cẩm Vân 18/6/17 570 0
  1. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T. vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li đọ x = acăn 2 chia 2
    1. Bạn phải đăng nhập
Share Share