Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ, dao động của 2 phần tử trên phương truyền

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 17/10/17 554 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 17/10/17
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ - dao động của hai phần tử trên phương truyền sóng
  I/Tóm tắt lý thuyết chuyên đề dao động của hai phần tử trên phương truyền sóng

  (đang cập nhật)

  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share