Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ, dao động của 2 phần tử trên phương truyền

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 17/10/17 328 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ - dao động của hai phần tử trên phương truyền sóng
  I/Tóm tắt lý thuyết chuyên đề dao động của hai phần tử trên phương truyền sóng

  (đang cập nhật)

  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share