Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ - sự truyền sóng cơ

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 17/10/17 467 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý chương sóng cơ - sự truyền sóng cơ - phương trình truyền sóng cơ
  I/Tóm tắt lý thuyết chuyên đề sóng cơ - sự truyền sóng cơ - phương trình truyền sóng cơ

  (đang cập nhật)

  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share