Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ Chu kỳ, tần số của con lắc đơn, con lắc lò xo

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 24/10/17 248 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ - chuyên đề Chu kỳ, tần số của con lắc đơn, con lắc lò xo

  I/Bài giảng Chuyên đề Chu kỳ, tần số của con lắc đơn, con lắc lò xo
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share