Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 25/10/17 380 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 25/10/17
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,498 | 4,304

  Hà Nội

  Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ - chuyên đề Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ

  I/Bài giảng Chuyên đề Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share