Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 25/10/17 205 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ - chuyên đề Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ

  I/Bài giảng Chuyên đề Giá trị x, v, a, p, F và liên hệ
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share