Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động Tổng hợp dao động

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 26/10/17 425 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Dao động cơ - chuyên đề Tổng hợp dao động

  I/Bài giảng Chuyên đề Tổng hợp dao động
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share