Luyện thi quốc gia môn vật lý Điện xoay chiều cực trị R thay đổi

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 20/10/17 292 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý chương Điện xoay chiều - chuyên đề mạch RLC, cực trị R thay đổi

  I/Bài giảng điện xoay chiều - mạch RLC, cực trị R thay đổi
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share