Luyện thi quốc gia môn vật lý Lượng tử ánh sáng, Hiện tượng quang điện trong

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 20/12/17 81 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Lượng tử ánh sáng, chuyên đề Hiện tượng quang điện trong, Quang phát quang

  I/Bài giảng Lượng tử ánh sáng - chuyên đề Hiện tượng quang điện trong, Quang phát quang
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share