Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề các loại quang phổ

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 20/12/17 107 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề các loại quang phổ

  I/Bài giảng Sóng ánh sáng - chuyên đề các loại quang phổ
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share