Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 20/12/17 141 0
 1. Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc

  I/Bài giảng Sóng ánh sáng - chuyên đề giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share