Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề sự truyền sóng ánh sáng

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 20/12/17 754 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 20/12/17
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,520 | 4,324

  Hà Nội

  Luyện thi quốc gia môn vật lý Sóng ánh sáng, chuyên đề sự truyền sóng ánh sáng

  I/Bài giảng Sóng ánh sáng - chuyên đề sự truyền sóng ánh sáng
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share