Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Luyện thi quốc gia môn vật lý thầy giáo làng 21/12/17 178 0
 1. Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
  Mục lục Luyện thi quốc gia môn vật lý chuyên đề Vật lý hạt nhân

  I/Bài giảng Vật lý hạt nhân - chuyên đề Cấu tạo nguyên tử
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share