Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Phóng xạ hạt nhân

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 21/12/17 950 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 21/12/17
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,513 | 4,311

  Hà Nội

  Luyện thi quốc gia Vật lý hạt nhân, chuyên đề Phóng xạ hạt nhân
  Mục lục Luyện thi quốc gia môn vật lý chuyên đề Vật lý hạt nhân

  I/Bài giảng Vật lý hạt nhân - chuyên đề Phóng xạ hạt nhân
  (đang cập nhật)
  II/ Bài tập trắc nghiệm vận dụng
  Lưu ý:
  • Chuyên đề chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần trắc nghiệm vận dụng.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share