Phương pháp giải bài tập các định luật Newton đầy đủ, phép chiếu các đại lượng véc tơ

Bổ trợ lý thuyết vật lí thầy giáo làng 20/12/16 2,517 0
 1. Phương pháp giải bài tập các định luật Newton đầy đủ, phép chiếu các đại lượng véc tơ lên các trục tọa độ cho trước.
  I/ Phương pháp tính độ lớn véc tơ lực, cách chọn và chiếu véc tơ lực
  1/ Tính độ lớn của các véc tơ lực sử dụng kiến thức toán véc tơ cho vật lí

  xem tại đây: Toán véc tơ cho vật lí
  2/ Tính độ lớn của các véc tơ lực sử dụng phương pháp chiếu véc tơ lên các phương cho trước.
  Tổng quát về cách chiếu véc tơ lên các trục cho trước như hình minh họa.
  [​IMG]
  III/ Vận dụng giải các bài tập định luật Newton:
  1/ Các bước giải bài tập định luật Newton truyền thống

  • bước 1: phân tích các lực tác dụng vào vật hoặc hệ vật
  xem thêm: Các lực cơ bản, phân tích lực, biểu diễn lực, vẽ lực
  • bước 2: chọn hệ qui chiếu gắn với vật
  • bước 3: chiếu véc tơ lực lên các phương trong hệ qui chiếu thiết lập hệ phương trình liên quan giữa các lực từ đó tính ra giá trị cần tính.
  2/ Các ví dụ cụ thể (từ dễ đến khó)
  Bài tập 1
  : Vật m trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát µ dưới tác dụng của lực F theo phương ngang. Lấy g=10m/s2.
  a/ Tính gia tốc của vật
  b/ Nếu vật trượt đều xác định hệ số ma sát trượt
  c/ sau khoảng thời gian t lực F thôi tác dụng, tính quãng đường vật đi thêm được trước khi dừng lại.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Vật m trượt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát µ dưới tác dụng của lực F hợp với phương ngang góc α. Lấy g=10m/s2. Thiết lập phương trình định luật II Newton dưới dạng độ lớn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Vật m trượt trên mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang có hệ số ma sát µ dưới tác dụng của lực F song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy g=10m/s2. Thiết lập phương trình định luật II Newton dưới dạng độ lớn trong 2 trường hợp sau:
  a/ vật trượt xuống
  b/ vật trượt lên
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Vật m trượt trên lên mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang có hệ số ma sát µ dưới tác dụng của lực F hợp với mặt phẳng nghiêng góc β. Lấy g=10m/s2. Thiết lập phương trình định luật II Newton.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: (hệ vật) Cho hệ vật như hình vẽ, thiết lập hệ số ma sát giữa các vật m1; m2 với mặt phẳng ngang là µ. Thiết lập phương trình định luật II Newton cho hệ vật dưới dạng độ lớn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: vật m chuyển động với vận tốc v theo phương hợp với phương ngang góc α đến đập vào tường rồi bật trở lại theo định luật phản xạ gương với độ lớn vận tốc không đổi. Tính lực tác dụng vào tường biết thời gian vật va chạm với tường là t.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: vật lí phổ thông trực tuyến
Share Share