Tìm số lần vật qua vị trí có vận tốc v trong thời gian t, vật lí 12

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến vũ thị phương 16/6/17 264 0
  1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x=8cos(2πt-π/3). Tìm số lần vật qua vị trí có vận tốc v=-8π(cm/s) trong thời gian 5,75s tính từ thời điểm gốc
    1. Bạn phải đăng nhập
Share Share