Tổng hợp dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 28/9/16 23,896 1
 1. Giới thiệu chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa, vật lý lớp 12 ôn thi quốc gia
  Chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa gồm bài giảng về tổng hợp dao động điều hòa, hai phương pháp giải bài tập tổng hợp dao động điều hòa. Bài tập trắc nghiệm vận dụng tổng hợp dao động điều hòa. Chuyên đề gồm nhiều trang các em nhớ chuyển trang theo chuyên mục để theo dõi đầy đủ chuyên đề.
  Mục lục chuyên đề tổng hợp dao động điều hòa

  Tổng hợp dao động điều hòa theo phương pháp Frenen:
  [​IMG]

  Cài đặt 1: nhấn SHIFT / MODE / 4: để chuyển từ hệ tính góc theo độ (chữ D) sang hệ tính góc radian (R)
  [​IMG]
  Cài đặt 2: nhấn MODE / 2 => CMPLX: dùng để nhân chia cộng trừ số phức
  [​IMG]
  Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số có phương trình x1=5cos(πt +π/3) ; x2 = 5cos(πt). Dao động tổng hợp của vật có phương trình.
  Hướng dẫn
  Dấu ∠ bấm SHIFT + (-)
  5∠π/3 + 5∠0 = $$\dfrac{15}{2}+\dfrac{5\sqrt{3}}{2}i$$
  Bấm SHIFT / 2 / 3 / = / => kết quản 5√3∠ π/6 => x = 5√3cos(πt + π/6)

  [​IMG]
  Ví dụ 2: chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động x = 5√2cos(πt + 5π/12) và các dao động thành phần là x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = 5cos(πt + π/6). Xác định biên độ, pha dao động của x1
  Hướng dẫn
  5√2∠ 5π/12 - 5∠π/6=5 ∠ 2π/3
  => A1=5; φ1=2π/3


  nguồn: vật lí phổ thông ôn thi quốc gia
 2. Thầy ơi phần bài tập của tổng hợp hai dao động đâu ạ em tìm mãi không thấy ... hình như đạo này cấu trúc web mình thay đổi nhiều quá cứ rối tung hết cả lên
  1. em xem mục lục ở trên, thầy đang gom lại cho nó gọn
    
Share Share