Tổng hợp link bài giảng video vật lí lớp 11

Video bài giảng vật lí lớp 11 thầy giáo làng 12/2/17 1,133 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Tổng hợp link video bài giảng online vật lí lớp 11: lý thuyết, bài tập hướng dẫn giải chi tiết.
  I/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương I: Điện tích điện trường
  1. Thuyết e - Định luật bảo toàn điện tích
  2. Định luật Culông
  3. Bài tập Định luật Culông
  4. Cường độ điện trường, điện trường đều, nguyên lý chồng chất điện trường
  5. Bài tập cường độ điện trường
  6. Công của lực điện, thế năng của điện tích trong điện trường đều
  7. Điện thế là gì? hiệu điện thế
  8. Tụ điện, năng lượng điện trường của tụ điện
  9. Bài tập tụ điện, ghép tụ điện chưa tích điện
  II/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương II: Dòng điện không đổi
  III/ Tổng hợp link bài giảng vật lí 11 chương III: Dòng điện trong các môi trường
  IV/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương IV: Từ trường

  1. Qui tắc bàn tay trái
  2. Qui tắc bàn tay phải
  V/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương V: Cảm ứng điện từ
  1. Từ thông là gì? hiện tượng cảm ứng điện từ
  2. Suất điện động cảm ứng, định luật Farađây
  VI/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương VI: Khúc xạ ánh sáng
  VII/ Tổng hợp link video bài giảng vật lí 11 chương VII: Mắt và các dụng cụ quang

  nguồn: học vật lí trực tuyến
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.