VẬT LÍ LỚP 10 CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Vật lí 10.I Động học chất điểm thầy giáo làng 25/9/16 8,717 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 10
  CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
  Video bài giảng vật lí lớp 10 chương I: Động học chất điểm
  1. Video: Chuyển động cơ, các khái niệm vật lí cơ bản
  2. Video: Quãng đường, độ dời, tốc độ, vận tốc, gia tốc
  3. Video: Chuyển động thẳng đều
  4. Video: Bài tập tính vận tốc trung bình
  5. Video: Bài tập viết phương trình chuyển động thẳng đều
  6. Video: Chuyển động thẳng biến đổi đều
  7. Video: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
  8. Video: Bài tập phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
  9. Video: Bài tập tính quãng đường đi trong giây thứ n, giây cuối
  10. Video: Chuyển động rơi tự do, trọng lực, trọng lượng
  11. Video: Chuyển động tròn đều
  12. Video: Bài tập chuyển động tròn đều
  13. Video: Tính tương đối của chuyển động
  14. Video: Bài tập công thức cộng vận tốc
  Bài tập vật lí lớp 10 chương I: Động học chất điểm
  1. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều
  2. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều
  3. Bài tập trắc nghiệm chuyển động rơi tự do
  4. Bài tập trắc nghiệm chuyển động tròn đều
  5. Bài tập trắc nghiệm tính tương đối của chuyển động
  6. Bài tập chuyển động thẳng đều
  7. Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều
  8. Bài tập chuyển động rơi tự do
  9. Bài tập chuyển động tròn đều
  10. Bài tập chuyển động tròn biến đổi đều
  11. Bài tập tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc
  Lý thuyết vật lí lớp 10 chương I: Động học chất điểm
  1. Đại lượng vật lí đo lường cơ bản và các đơn vị vật lí cơ bản
  2. Khái niệm chất điểm, thời gian, chuyển động cơ, hệ quy chiếu
  3. Khái niệm độ dời, quãng đường, vận tốc, gia tốc của chuyển động cơ
  4. Chuyển động thẳng đều, đồ thị của chuyển động thẳng đều
  5. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
  6. Chuyển động thẳng chậm dần đều
  7. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường của chuyển động thẳng biến đổi đều
  8. Chuyển động rơi tự do, khái niệm trọng lực, tính chất của chuyển động rơi tự do
  9. Chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều
  10. Chuyển động tròn biến đổi đều
  11. Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc
  12. Đọc thêm: Vận tốc của ánh sáng, Cách xác định khoảng cách trong vũ trụ
  13. Đọc thêm: Aristoteles người viết cuốn vật lí học đầu tiên của nhân loại
  14. Đọc thêm: Galileo nhà vật lí học khai sinh khoa học vật lí hiện đại
  15. Đọc thêm: Tại sao chuyển động cơ trong vật lí lại có tính tương đối
  16. Đọc thêm: Hiệu ứng Coriolis minh chứng cho tính tương đối của chuyển động
  17. Đọc thêm: Dấu của các đại lượng vật lí, chiều dương, hệ qui chiếu.
  Nguồn: vật lí trực tuyến
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.