VẬT LÍ LỚP 10 CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Vật lí 10.VI Vật lí chất khí thầy giáo làng 27/9/16 13,760 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 10
  CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

  Video bài giảng vật lí lớp 10 chương VI: chất khí
  1. Video: Nhận biết dạng đồ thị biến đổi trạng thái chất khí
  Bài tập vật lí lớp 10 chương VI: Chất khí
  1. Bài tập trắc nghiệm cấu tạo chất, định luật Bôilơ-Mariot
  2. Bài tập trắc nghiệm quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ
  3. Bài tập trắc nghiệm quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac
  4. Bài tập trắc nghiệm phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  5. Bài tập Định luật Bôilơ-Mariốt quá trình đẳng nhiệt
  6. Bài tập Định luật Sác lơ quá trình đẳng tích.
  7. Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac
  8. Bài tập Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, Cla-pê-rôn Men-đê-lê-ép
  9. Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái chất khí
  Lý thuyết Vật lí lớp 10 chương VI: Chất khí
  1. Thuyết động học phân tử chất khí. Khí lí tưởng, thông số trạng thái
  2. Định luật Bôilơ-Mariốt, đường đẳng nhiệt
  3. Định luật Sác-lơ, đường đẳng tích, nhiệt độ tuyệt đối
  4. Định luật Gay Lussac, đường đẳng áp
  5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, phương trình Clayperon-Mendeleev
  6. Đọc thêm:William Thomson (Kelvin) nhà vật lí tìm ra nhiệt độ tuyệt đối
  7. Đọc thêm: Động cơ hơi nước và cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất
  8. Đọc thêm: "Mùa đông không lạnh" tại sao trời lạnh con người lại bị lạnh?
  nguồn vật lí online
  Nguyen Thi Minh Huong thích bài này.
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.