VẬT LÍ LỚP 10 CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG, SỰ CHUYỂN THỂ

Vật lí 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể thầy giáo làng 27/9/16 6,519 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 10
  CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG, SỰ CHUYỂN THỂ
  Bài tập vật lí lớp 10 chương VII: Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể
  1. Bài tập trắc nghiệm biến dạng cơ của vật rắn
  2. Bài tập trắc nghiệm biến dạng nhiệt của vật rắn
  3. Bài tập trắc nghiệm lực căng bề mặt, hiện tượng mao dẫn
  4. Bài tập trắc nghiệm sự chuyển thể của các chất
  5. Bài tập trắc nghiệm độ ẩm không khí
  6. Bài tập Biến dạng cơ của vật rắn
  7. Bài tập Sự nở vì nhiệt của vật rắn
  8. Bài tập lực căng bề mặt của chất lỏng, hiện tượng mao dẫn
  9. Bài tập sự chuyển thể của các chất.
  10. Bài tập độ ẩm không khí
  Lý thuyết Vật lí lớp 10 chương VII: Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể
  1. Chất rắn là gì? chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình
  2. Biến dạng cơ của vật rắn, độ bền của vật rắn
  3. Biến dạng nhiệt của vật rắn, sự nở dài, sự nở khối
  4. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng, lực căng bề mặt chất lỏng
  5. Hiện tượng mao dẫn, hiện tượng dính ướt, hiện tượng không dính ướt
  6. Sự chuyển thể của các chất, sự nóng chảy, sự đông đặc, sự hóa hơi, sự ngưng tụ
  7. Độ ẩm không khí, vai trò của độ ẩm không khí
  8. Đọc thêm: Vật liệu không dính ướt, siêu chống thấm nước
  9. Đọc thêm: Nhiệt độ là gì? cách xác định nhiệt độ của một vật
  10. Đọc thêm: Các trạng thái của vật chất, sự chuyển thể
  11. Đọc thêm: Anders Celsius nhà vật lí thiên văn tạo ra thang nhiệt giai bách phân
  12. Đọc thêm: nhiệt giai là gì? các thang đo nhiệt độ thường gặp và cách chuyển đổi
  13. Đọc thêm: Lửa là gì? tại sao khi cháy lửa có màu xanh? hình dạng của ngọn lửa
  nguồn vật lí phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.