VẬT LÍ LỚP 11 CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG

Vật lí 11.I Điện tích, điện trường thầy giáo làng 26/9/16 14,929 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 11
  CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG
  Video bài giảng vật lí lớp 11 chương I: Điện tích, điện trường
  1. Video: Bài giảng thuyết e - Định luật bảo toàn điện tích
  2. Video: Bài giảng định luật Culông
  3. Video: Bài tập định luật Culông
  4. Video: Cường độ điện trường, đường sức điện trường
  5. Video: Bài tập cường độ điện trường
  6. Video: Công của lực điện, thế năng của điện tích trong điện trường đều
  7. Video: Điện thế là gì? Hiệu điện thế
  8. Video: Tụ điện, năng lượng điện trường của tụ điện
  9. Video: Bài tập tụ điện, ghép tụ điện chưa tích điện
  Bài tập vật lí lớp 11 chương I: Điện tích điện trường
  1. Bài tập trắc nghiệm định luật Culong, thuyết e
  2. Bài tập trắc nghiệm điện trường, cường độ điện trường
  3. Bài tập trắc nghiệm công của lực điện, hiệu điện thế
  4. Bài tập trắc nghiệm tụ điện, năng lượng điện trường
  5. Bài tập Định luật Culong, thuyết electron
  6. Bài tập cường độ điện trường
  7. Bài tập xác định vị trí đặt điện tích để hệ các điện tích nằm cân bằng, Xác định vị trí mà tại đó cường độ điện trường gây ra bằng O
  8. Bài tập chuyển động của điện tích trong điện trường đều
  9. Bài tập công của lực điện, hiệu điện thế
  10. Bài tập tụ điện, ghép tụ chưa tích điện, năng lượng điện trường
  11. Bài tập ghép tụ điện đã tích điện, dịch chuyển điện tích
  Lý thuyết Vật lí lớp 11 chương I: Điện tích điện trường
  1. Thuyết electron, Định luật Culong, bảo toàn điện tích
  2. Điện trường là gì, đường sức điện trường
  3. Công của lực điện, thế năng của điện tích
  4. Điện thế là gì, khái niệm điện áp (hiệu Điện thế)
  5. Tụ điện là gì? năng lượng điện trường của tụ điện
  6. Đọc thêm: Nhà vật lí Coulomb và định luật Coulomb
  7. Đọc thêm: Điện tích là gì? lịch sử vật lí điện từ
  Nguồn: vật lí phổ thông trực tuyến
  Đông Sẽ Lạnh, trần chung thích bài này.
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.