VẬT LÍ LỚP 12 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ

Vật lí 12.I Dao động cơ thầy giáo làng 27/9/16 23,417 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 12
  CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
  Video bài giảng vật lí lớp 12 chương I: Dao động cơ
  Bài tập vật lí lớp 12 chương I: Dao động cơ
  1. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương dao động cơ
  2. Bài tập dao động điều hòa cơ bản
  3. Bài tập liên hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa
  4. Bài tập viết phương trình dao động điều hòa
  5. Bài tập đồ thị dao động điều hòa
  6. Bài tập lực trong dao động điều hòa
  7. Bài tập năng lượng của dao động điều hòa
  8. Bài tập thời gian trong dao động điều hòa
  9. Bài tập xác định số lần qua li độ x trong dao động điều hòa
  10. Bài tập tính quãng đường, vận tốc trung bình trong dao động điều hòa
  11. Bài tập dao động tắt dần, các loại dao động cơ
  12. Bài tập tổng hợp dao động điều hòa
  Bài tập vật lí 12 về con lắc lò xo
  1. Tần số góc, tần số, chu kỳ dao động của con lắc lò xo
  2. Năng lượng dao động của con lắc lò xo dao động điều hòa
  3. Bài toán chiều dài của con lắc lò xo dao động điều hòa
  4. Thời gian nén giãn của con lắc lò xo dao động điều hòa
  5. Va chạm mềm, va chạm đàn hồi của con lắc lò xo dao động điều hòa
  6. Bài toán khối lượng của con lắc lò dao động điều hòa thay đổi
  Bài tập vật lí 12 về con lắc đơn
  1. Phương trình dao động của con lắc đơn
  2. Chu kỳ, tần số, tần số góc dao động của con lắc đơn
  3. Bài tập năng lượng, lực căng, gia tốc của con lắc đơn
  4. Bài tập dao động điều hòa của con lắc đơn nâng cao
  Lý thuyết Vật lí lớp 12 chương I: Dao động cơ
  1. Dao động điều hòa các đại lượng cơ bản
  2. Liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
  3. Dao động của con lắc lò xo nằm ngang, con lắc lò xo thẳng đứng
  4. Năng lượng dao động của con lắc lò xo
  5. Dao động của con lắc đơn
  6. Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ
  7. Tổng hợp dao động điều hòa
  nguồn: vật lí phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.