VẬT LÍ LỚP 12 CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Vật lí 12.III Điện xoay chiều thầy giáo làng 27/9/16 6,785 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 12
  CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  Bài tập vật lí lớp 12 chương III: Dòng điện xoay chiều
  1. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương dòng điện xoay chiều
  2. Bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều
  3. Bài tập điện xoay chiều chỉ có một phần tử R hoặc L hoặc C
  4. Bài tập tính tổng trở, giá trị hiệu dụng
  5. Bài tập xác định độ lệch pha giữa u và i trong mạch RLC không phân nhánh
  6. Bài tập viết biểu thức u và i trong mạch điện xoay chiều.
  7. Bài tập cộng hưởng điện
  8. Bài tập công suất, hệ số công suất
  9. Giải bài tập điện xoay chiều bằng giản đồ véc tơ
  10. Bài tập thay đổi mạch, hộp kín, giá trị tức thời
  11. R thay đổi cực trị P (Cực trị điện xoay chiều)
  12. L, C, ω thay đổi Z không đổi (Cực trị điện xoay chiều)
  13. L, C thay đổi để ULmax, UCmax (Cực trị điện xoay chiều)
  14. Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha
  15. Bài tập máy biến áp, động cơ điện xoay chiều
  16. Bài tập truyền tải điện năng, điện xoay chiều
  Lý thuyết Vật lí lớp 12 chương III: Dòng điện xoay chiều
  1. Dòng điện xoay chiều là gì? cách tạo ra dòng điện xoay chiều
  2. Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử
  3. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
  4. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất
  5. Máy phát điện xoay chiều 1pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha
  6. Động cơ điện, động cơ không đồng bộ ba pha
  7. Máy biến áp. Truyền tải điện
  8. Đọc thêm: Nikola Tesla nhà vật lí của những phát minh nổi loạn
  9. Đọc thêm: Động cơ điện chạy bằng vợt muỗi, bạn đã thử chưa?
  nguồn: vật lí phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.