Tìm quãng đường mà xe đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại?

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Minh 123 11/11/21 95 0
  1. : Một ô tô bắt đầu dời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều .Sau thời gian 2 phút tính từ lúc bắt đầu dời bến xe đạt vận tốc 43,2 km/h a.Tính gia tốc của xe?quãng đường xe đi được trong khoảng thời gian nói trên?

    b.sau bao lâu kể từ lúc dời bến xe đạt vận tốc 54km/h?

    c.Khi xe đạt vận tốc 54km/h thì người lái xe tắt máy cho xe chuyển động thẳng chậm dần đều sau khoảng thời gian 1 phút kể từ lúc bắt đầu tắt máy thì xe dừng lại.vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian và Tìm quãng đường mà xe đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại?
Share Share