Tính công chất khí thực hiện trong quá trình (1)-(2)

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến ldaye2710 13/6/17 724 0
 1. Cho 1 mol khí lý tưởng thực hiện quá trình p=3V² cho p1=3atm và p2=75atm. Tính công mà chất khí đã thực hiện trong quá trình (1) -(2)
  Share Share
  1. T.Trường
   T.Trường, 13/6/17
   \[A = \int_{p_1}^{p_2}pdV = \int_{p_1}^{p_2}3V^{2}dV \]
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK