tính ec xuất hiện trong khung dây trong thời gian trên.

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Hồng Anh 24022004 19/3/21 264 0
  1. một khung dây phẳng 4cm x 5cm gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây có độ lớn 2.10^-4 . Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong 0,01s.
    a/ vẽ và giải thích chiều của dòng điện cảm ứng.
    b/ tính ec xuất hiện trong khung dây trong thời gian trên.
    giúp minh bài này vs
    Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK