1. Một tên lửa có tổng khối lượng 15 tấn, nó đang bay lên thẳng đứng với vận tốc 200m/s. Tính vận tốc của tên lửa khi nó phụt ra sau lượng khí khối lượng 3 tấn với vận tốc 500m/s
    a. so với đất
    b. so với tên lửa trước khi phụt khí
    c. so với tên lửa sau khi phụt khí
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK