Tổng hợp đề thi vật lý lớp 10, vật lý phổ thông

Đề thi vật lý lớp 10 T.Trường 24/11/16 43,273 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Tổng hợp link đến các bài kiểm tra học kỳ vật lý lớp 10
  Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10
  1. Đề số 1: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB Thuận An - Huế
  2. Đề số 2: đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An
  3. Đề số 3: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10
  4. Đề số 4: đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ I (Đề trắc nghiệm)
  5. Đề số 5: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ 1 (có đáp án chi tiết)
  6. Đề số 6: đề kiểm tra vật lý lớp 10 tự luận học kỳ I có giải chi tiết
  7. Đề số 7: Đề kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ I có đáp án chi tiết
  8. Đề số 8: kiểm tra vật lý lớp 10 học kỳ I Phan Bội Châu - Lâm Đồng (Đề trắc nghiệm)
  9. Đề số 9: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10CB-NC có giải chi tiết
  10. Đề số 10: Đề thi học kỳ I vật lý lớp 10 CB - NC
  11. Đề số 11: Đề kiểm tra học kỳ I vật lý lớp 10 - Thuận Thành - Bắc Ninh
  II/ Đề kiểm tra học kỳ II vật lý lớp 10
  1. Đề số 1: Đề thi vật lý 10 học kỳ II - THPT Nguyễn Chí Thanh - TP.HCM
  2. Đề số 2: Đề thi vật lý lớp 10 học kỳ II - THPT Phan Bội Châu - Lâm Đồng
  3. Đề số 3: Điểm kiểm tra học kỳ II vật lý lớp 10 - Đề trắc nghiệm
  4. Đề số 4
  5. Đề số 5
  III/ Đề thi học sinh giỏi vật lý 10
  1. Đề số 1: Đề thi học sinh giỏi vật lý 10 trường thpt Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh
  2. Đề số 2: Đề thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  3. Đề số 3
  4. Đề số 4
  5. Đề số 5
  IV/ Đề thi olympic vật lý lớp 10
  1. Đề số 1 Đề thi olympic vật lý lớp 10
  2. Đề số 2
  3. Đề số 3
  4. Đề số 4
  5. Đề số 5
  nguồn: học vật lý trực tuyến
  2
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.