Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12

Video bài giảng vật lý lớp 12 vatlypt.com 8/7/19 144 0
 1. Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12
  12C1. Dao động cơ - Dao động điều hòa
  12C1.1 Chủ đề Dao động điều hòa cơ bản
  12C1.2 Chủ đề Dao động của con lắc lò xo
  12C1.3 Chủ đề Dao động của con lắc đơn
  12C1.4 Chủ đề Tổng hợp dao động điều hòa
  Vẫn tiếp tục cập nhật
  1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK