Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12

Video bài giảng vật lý lớp 12 vatlypt.com 8/7/19 1,414 0
 1. Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12
  12.I Dao động cơ - Dao động điều hòa
  Dao động điều hòa cơ bản
  Dao động của con lắc lò xo
  Dao động của con lắc đơn
  12.II: SÓNG CƠ - SÓNG ÂM
  12.III: ĐIỆN XOAY CHIỀU
  • Điện xoay chiều mạch một phần tử
  • Điện xoay chiều mạch RLC cơ bản
  • Mạch RLC: phương pháp véc tơ
  • Mạch RLC: mạc không thuần cảm
  • Mạch RLC: quan hệ tức thời u, i
  • Mạch RLC: mạch có thay đổi
  • Công suất, hệ số công suất mạch RLC
  • Công suất, hệ số công suất mạch có thay đổi
  • Máy phát điện xoay chiều
  • Máy biến áp
  • Truyền tải điện năng
  • Cực trị điện xoay chiều
  Vẫn tiếp tục cập nhật
  1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK