Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12

Video bài giảng vật lý lớp 12 T.Trường 8/7/19 12,865 1
 1. Tổng hợp video bài giảng vật lý lớp 12
  12.I Dao động cơ - Dao động điều hòa
  Dao động điều hòa cơ bản
  Dao động của con lắc lò xo
  Dao động của con lắc đơn
  12.II: SÓNG CƠ - SÓNG ÂM
  12.III: ĐIỆN XOAY CHIỀU
  12.IV: DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ
  12.V: SÓNG ÁNH SÁNG
  12.VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
  12.VII: VẬT LÝ HẠT NHÂN
  CHỮA ĐỀ MINH HỌA THPTQG 2020 MÔN VẬT LÝ
  4
  Share Share
 2. Rất cảm kích vì công lao này của thầy cô!
  3
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK