Tụ điện, năng lượng điện trường của tụ điện, học vật lý trực tuyến

Vật lý 11.I Điện tích, điện trường T.Trường 8/6/17 9,597 0
 1. Bài giảng trực tuyến Tụ điện, năng lượng điện trường của tụ điện, học vật lý trực tuyến, vật lý lớp 11 chương điện tích điện trường

  Những nội dung quan trọng cần nhớ
  1/ Tụ điện là gì:

  • Tụ điện là thiết bị có khả năng "đựng" được điện tích
  • Để tụ điện hoạt động ta phải tích điện cho tụ bằng cách nối hai bản của tụ điện với nguồn điện, bản nối với cực dương sẽ tích điện +Q, bản nối với điện âm sẽ tích điện -Q; Q = |-Q| = +Q gọi là điện tích của tụ điện.
  • Điện dung của tụ điện là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ
  2/ Tụ điện phẳng
  Tụ điện phẳng:
  gồm hai vật dẫn bằng kim loại (hai bản tụ) đặt song song với nhau ngăn cách với nhau bằng một lớp cách điện (không khí, giấy, meka ...)
  Công thức tính điện dung của tụ điện
  \[C=\dfrac{Q}{U}\]​
  Trong đó:
  • C: điện dung của tụ điện (F đọc là Fara)
  • U: hiệu điện thế của tụ điện (V)
  • Q: điện tích của tụ điện (C)
  Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng
  \[C = \dfrac{\varepsilon E}{9.10^94\pi d}\]​
  Trong đó:
  • ε: hằng số điện môi
  • E: cường độ điện trường (V/m)
  • d: khoảng cách giữa hai bản của tụ điện (m)
  3/ Ghép tụ điện
  a/ Ghép song song
  [​IMG]
  C = C1 + C2 + C3
  U = U1 = U2 = U3
  Q = Q1 + Q2 + Q3
  b/ Ghép nối tiếp
  [​IMG]
  \[\dfrac{1}{C}\] = \[\dfrac{1}{C_1}\]+\[\dfrac{1}{C_2}\]+\[\dfrac{1}{C_3}\]
  U = U1 + U2 + U3
  Q = Q1 = Q2 = Q3
  4/ Năng lượng điện trường của tụ điện
  \[W = \dfrac{1}{2}CU^2\] = \[\dfrac{Q^2}{2C}\]​
  Video nguyên tắc hoạt động của tụ điện


  nguồn: học vật lý trực tuyến
  Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK