Từ trường, Vận tốc của điện tử

Vật lý khám phá hihihaha69 5/11/19 104 0
  1. Một điện tử chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 5,5x10^-3 T theo phương hợp với đường sức từ một góc 60°. Khối lượng và năng lượng của điện tử lần lượt là m=9,1x10^-31 kg và W=10^3 eV. Trong trường hợp này điện tử sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường xoắn ốc. Hãy tìm:
    a) Vận tốc của điện tử
    b) Bán kính của vòng đinh ốc và chu kỳ quay của điện tử trên quỹ đạo
    c) Bước của đường đinh ốc.
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK