1. Biết điện tích của electron:-1,6.10^-19C. Khối lượng của electron: 9,1.10^-31 kg. Giả sử trong nguyên tử Heli, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo 29,4 pm hỏi tốc độ góc của electron là bao nhiêu?
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK