VẬT LÍ LỚP 11 CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Vật lý 11.III Dòng điện trong các môi trường T.Trường 27/9/16 80,506 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 11
  CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  Lý thuyết Vật lí lớp 11 chương III: Dòng điện trong các môi trường
  1. Dòng điện trong kim loại (môi trường chất rắn)
  2. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
  3. Dòng điện trong chất điện phân (Môi trường chất lỏng)
  4. Dòng điện trong môi trường chân không
  5. Dòng điện trong chất khí (môi trường chất khí)
  6. Chất bán dẫn là gì? Dòng điện trong chất bán dẫn
  Bài tập vật lí lớp 11 chương III: Dòng điện trong các môi trường
  1. Bài tập dòng điện trong kim loại
  2. Bài tập Dòng điện trong chất điện phân.
  3. Bài tập định luật Ôm cho mạch chứa bình điện phân
  4. Bài tập dòng điện trong chân không.
  5. Bài tập trắc nghiệm vật lí chương dòng điện trong các môi trường
  Vật lí lớp 11 Dòng điện trong các môi trường, vật lí khám phá
  1. Đọc thêm: pin điện hóa là gì? các loại pin điện hóa
  2. Đọc thêm: Linh kiện bán dẫn
  nguồn: vật lí trực tuyến
  2
Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.