VẬT LÍ LỚP 11 CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Vật lý 11.IV Từ Trường T.Trường 27/9/16 197,242 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÍ LỚP 11
  CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG
  Lý thuyết Vật lí lớp 11 chương IV: Từ trường
  1. Từ trường, cảm ứng từ, đường sức từ
  2. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều
  3. Từ trường trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
  4. Lực Lorenxơ, chuyển động của điện tích trong từ trường đều
  5. Chuyển động của khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
  Bài tập vật lí lớp 11 chương IV: Từ trường
  1. Bài tập lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn điện trong từ trường đều
  2. Bài tập Từ trường của dòng điện thẳng dài
  3. Bài tập lực từ của hai dòng điện thẳng song song
  4. Bài tập từ trường, cảm ứng từ của dòng điện có hình dạng đặc biệt
  5. Bài tập cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau
  6. Bài tập lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong từ trường đều
  7. Bài tập Lực Lorenxơ, chuyển động của điện tích trong từ trường
  Vật lí lớp 11 Từ trường, vật lí khám phá
  1. Đọc thêm: Nam châm là gì? các tính chất của nam châm
  2. Đọc thêm: Vật liệu siêu dẫn, tàu siêu tốc chuyển động trên đệm từ trường
  3. Đọc thêm: Băng từ là gì? cách ghi dữ liệu, đọc dữ liệu sử dụng từ trường
  4. Đọc thêm: Lavitron món đồ chơi thú vị sử dụng đệm từ
  5. Đọc thêm: Bếp từ, nguyên tắc hoạt động, ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ
  nguồn: vật lí trực tuyến
  4
Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.