1. BT:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(wt + p) vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i= I0cos(wt - p). Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch bằng bao nhiêu
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK