VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Vật lý 10.I Động học chất điểm T.Trường 25/9/16 102,362 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. MỤC LỤC VẬT LÝ LỚP 10
  CHƯƠNG I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
  Lý thuyết Vật lý lớp 10 chương I: Động học chất điểm
  1. Đại lượng vật lý cơ bản
  2. Khái niệm cơ bản của chuyển động cơ
  3. Khái niệm độ dời, quãng đường, vận tốc, gia tốc
  4. Lý thuyết chuyển động thẳng đều
  5. Lý thuyết chuyển động biến đổi đều
  6. Lý thuyết chuyển động rơi tự do
  7. Lý thuyết chuyển động tròn đều
  8. Lý thuyết tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
  Bài tập Vật lý lớp 10 chương I: Động học chất điểm
  Vật lý lớp 10, vật lý khám phá
  1. Đọc thêm: Vận tốc của ánh sáng, Cách xác định khoảng cách trong vũ trụ
  2. Đọc thêm: Aristoteles người viết cuốn vật lý học đầu tiên của nhân loại
  3. Đọc thêm: Galileo nhà vật lý học khai sinh khoa học vật lý hiện đại
  4. Đọc thêm: Tại sao chuyển động cơ trong vật lý lại có tính tương đối
  5. Đọc thêm: Hiệu ứng Coriolis minh chứng cho tính tương đối của chuyển động
  6. Đọc thêm: Dấu của các đại lượng vật lý, chiều dương, hệ qui chiếu.
  Nguồn: vật lý trực tuyến
  3
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.