VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn T.Trường 27/9/16 64,021 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÝ LỚP 10
  CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN
  Lý thuyết Vật lý lớp 10 chương III: Tĩnh học vật rắn
  1. Vật rắn là gì?
  2. Quy tắc hợp lực đồng quy
  3. Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều
  4. Momen lực là gì?
  Bài tập vật lý lớp 10 chương III: Tĩnh học vật rắn
  1. Bài tập cân bằng của vật rắn
  2. Bài tập momen lực
  3. Bài tập hợp lực song song cùng chiều
  4. Bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn
  5. Bài tập trắc nghiệm chương tĩnh học vật rắn
  Nguồn: vật lý trực tuyến
  3
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.