VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Vật lý 10.IV Các định luật bảo toàn T.Trường 26/9/16 192,952 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. MỤC LỤC VẬT LÝ LỚP 10
  CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
  Lý thuyết Chuyên đề vật lý lớp 10 chương IV: Các định luật bảo toàn
  1. Lý thuyết động lượng, bảo toàn động lượng
  2. Lý thuyết va chạm đàn hồi, va chạm mềm
  3. Lý thuyết Công, công suất, động năng, thế năng
  4. Lý thuyết Bảo toàn cơ năng, bảo toàn năng lượng
  5. Cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng, định luật bảo toàn năng lượng
  Bài tập Chuyên đề vật lý lớp 10 chương IV: Các định luật bảo toàn
  1. Bài tập động lượng bảo toàn động lượng
  2. Bài tập va chạm đàn hồi, va chạm mềm, đạn nổ
  3. Bài tập Công, công suất
  4. Bài tập Động năng
  5. Bài tập Thế năng
  6. Bài tập Bảo toàn cơ năng
  7. Bài tập Bảo toàn năng lượng
  8. Trắc nghiệm chương bảo toàn năng lượng
  Vật lý lớp 10 Các định luật bảo toàn, vật lý khám phá
  1. Đọc thêm: Chuyển động bằng phản lực
  2. Đọc thêm: Vật lý vui Eulers disk (Đĩa Euler) đồ chơi giáo dục.
  3. Đọc thêm: James Watt nhà vật lý, nhà phát minh, doanh nhân giàu có
  4. Đọc thêm: James Prescott Joule (Jun) nhà vật lý đặt nền móng cho định luật Bảo toàn năng lượng
  5. Đọc thêm: Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
  6. Đọc thêm: Johannes Kepler (Kê-ple) và các định luật mang tên ông
  7. Đọc thêm: Nguyên lý năng lượng cực tiểu, Đường cong Cycloid.
  nguồn: Vật lý phổ thông
  6
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.