VẬT LÝ LỚP 10 CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Vật lý 10.VI Vật lý chất khí T.Trường 27/9/16 127,287 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÝ LỚP 10
  CHƯƠNG V: CHẤT KHÍ
  Lý thuyết Vật lý lớp 10 chương V: Chất khí
  1. Thuyết động học phân tử chất khí.
  2. Định luật Bôilơ-Mariốt, đường đẳng nhiệt
  3. Định luật Sác-lơ, đường đẳng tích
  4. Định luật Gay Lussac, đường đẳng áp
  5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  Bài tập vật lý lớp 10 chương V: Chất khí
  1. Bài tập Định luật Bôilơ-Mariốt
  2. Bài tập Định luật Sác lơ
  3. Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac
  4. Bài tập Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  5. Bài tập đồ thị biến đổi trạng thái chất khí
  1. Bài tập trắc nghiệm cấu tạo chất, định luật Bôilơ-Mariot
  2. Bài tập trắc nghiệm quá trình đẳng tích, định luật Sác-lơ
  3. Bài tập trắc nghiệm quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac
  4. Bài tập trắc nghiệm phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  Vật lý lớp 10 Chất khí, vật lý khám phá
  1. Đọc thêm:William Thomson (Kelvin) nhà vật lý tìm ra nhiệt độ tuyệt đối
  2. Đọc thêm: Động cơ hơi nước và cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất
  3. Đọc thêm: "Mùa đông không lạnh" tại sao trời lạnh con người lại bị lạnh?
  nguồn vật lý phổ thông, vật lý khám phá
  2
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.