VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ

Vật lý 12.I Dao động cơ T.Trường 27/9/16 212,809 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÝ LỚP 12
  CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
  Vật lý lớp 12 chương I: Dao động cơ
  1. Dao động điều hòa? Liên hệ với chuyển động tròn đều.
  2. Trục phân bố thời gian, thời gian vật dịch chuyển trong một chu kỳ
  3. Thời điểm, thời gian vật đi qua vị trí li độ xo, bài toán lặp trạng thái dao động
  4. Tính Quãng đường đi được trong dao động điều hòa
  5. Liên hệ giữa x, v, a phần 1: quan hệ về pha
  6. Liên hệ giữa x, v, a phần 2: đường tròn đa trục các điểm pha đặc biệt
  7. Liên hệ giữa x, v, a phần 3: quan hệ về thời gian, vị trí, quãng đường, tốc độ
  8. Lý thuyết Dao động của con lắc lò xo
  9. BT chu kỳ, tần số của con lắc lò xo
  10. BT Năng lượng của con lắc lò xo
  11. BT Lực đàn hồi, lực phục hồi của con lắc lò xo
  12. BT Thời gian nẽn giãn của con lắc lò xo
  13. BT cắt ghép lắc lò xo
  14. BT va chạm con lắc lò xo
  15. BT con lắc lò xo có khối lượng thay đổi
  16. Lý thuyết Dao động của con lắc đơn
  17. BT phương trình dao động của con lắc đơn
  18. BT Năng lượng, lực của con lắc đơn
  19. BT dao động của con lắc đơn nâng cao
  20. Bài tập liên quan đến thời gian dao động điều hòa
  21. Bài tập xác định thời gian, số lần qua li độ x
  22. Bài tập liên quan đến quãng đường, tốc độ trung bình
  23. Lý thuyết các loại dao động
  24. Bài tập dao động tắt dần
  25. Lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa
  26. Bài tập tổng hợp dao động điều hòa
  27. Trắc nghiệm chương dao động cơ
  nguồn: vật lý phổ thông ôn thi Quốc gia vật lý
  3
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.