VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Vật lý 12.III Điện xoay chiều T.Trường 27/9/16 138,619 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÝ LỚP 12
  CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
  Lý thuyết Vật lý lớp 12 chương III: Dòng điện xoay chiều
  1. Dòng điện xoay chiều là gì?
  2. Các loại mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử
  3. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
  4. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất
  5. Máy phát điện xoay chiều 1pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha
  6. Động cơ điện, động cơ không đồng bộ ba pha
  7. Máy biến áp. Truyền tải điện
  Bài tập vật lý lớp 12 chương III: Dòng điện xoay chiều
  1. Bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều
  2. Bài tập điện xoay chiều chỉ có một phần tử R hoặc L hoặc C
  3. Bài tập tính tổng trở, giá trị hiệu dụng
  4. Bài tập xác định độ lệch pha giữa u và i trong mạch RLC không phân nhánh
  5. Bài tập viết biểu thức u và i trong mạch điện xoay chiều.
  6. Bài tập cộng hưởng điện
  7. Bài tập công suất, hệ số công suất
  8. Giải bài tập điện xoay chiều bằng giản đồ véc tơ
  9. Bài tập thay đổi mạch, hộp kín, giá trị tức thời
  10. R thay đổi cực trị P (Cực trị điện xoay chiều)
  11. L, C, ω thay đổi Z không đổi (Cực trị điện xoay chiều)
  12. L, C thay đổi để U$_{Lmax}$, U$_{Cmax}$ (Cực trị điện xoay chiều)
  13. Bài tập máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha
  14. Bài tập máy biến áp, động cơ điện xoay chiều
  15. Bài tập truyền tải điện năng, điện xoay chiều
  16. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương dòng điện xoay chiều
  Vật lý lớp 12 Dòng điện xoay chiều, vật lý khám phá
  1. Đọc thêm: Nikola Tesla nhà vật lý của những phát minh nổi loạn
  2. Đọc thêm: Động cơ điện chạy bằng vợt muỗi, bạn đã thử chưa?
  nguồn: vật lý phổ thông
  1
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.