VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG

Vật lý 12.V Sóng ánh sáng T.Trường 27/9/16 60,867 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. TỔNG HỢP VẬT LÝ LỚP 12
  CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG
  Lý thuyết Vật lý lớp 12 chương V: Sóng ánh sáng
  1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng, ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc
  2. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh sáng
  3. Máy quang phổ lăng kính. Các loại quang phổ của ánh sáng
  4. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
  5. Tia X là gì? Tia Rơnghen, tính chất tia X
  Bài tập vật lý lớp 12 chương IV: Giao thoa ánh sáng
  1. Bài tập hiện tượng tán sắc ánh sáng
  2. Bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc
  3. Bài tập giao thoa hỗn hợp ánh sáng, giao thoa ánh sáng trắng
  4. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp chương giao thoa ánh sáng
  Vật lý lớp 12 Sóng ánh sáng, vật lý khám phá
  1. Đọc thêm: Rơn-ghen và câu chuyện tìm ra tia bí ẩn "Tia X"
  nguồn: vật lý phổ thông
Share Share
Trạng thái chủ đề:
Khóa.