12.4 Dao động điện từ

Hướng dẫn tự học online

Tổng hợp chương Dao động, sóng điện từ, vật lí lớp 12 cơ bản ôn thi vật lí THPTQG

1/ Mạch dao động LC cơ bản: Tần số, quan hệ biên I, Q, U

2/ Giá trị tức thời trong mạch dao động LC

3/ Năng lượng của mạch dao động LC

4/ Thời gian trong mạch dao động LC

5/ Điện từ trường và Sóng điện từ

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top