12.4 Dao động điện từ

Chủ đề
Tài liệu

Hướng dẫn tự học online

Tổng hợp chương Dao động, sóng điện từ, vật lí lớp 12 cơ bản ôn thi vật lí THPTQG

1/ Mạch dao động LC cơ bản: Tần số, quan hệ biên I, Q, U

2/ Giá trị tức thời trong mạch dao động LC

3/ Năng lượng của mạch dao động LC

4/ Thời gian trong mạch dao động LC

5/ Điện từ trường và Sóng điện từ

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top