Author name: vatlypt.com

3 Bước làm thủ tục bay nội địa cần biết

Hướng dẫn các bước làm thủ tục bay nội địa chi tiết cho người bay lần đầu Lần đầu đi máy bay trong nước, bạn không có nhiều kinh nghiệm khi thực hiện các thủ tục bay nội địa, bạn chưa biết đi máy trong nước cần giấy tờ gì, cũng như trong quá trình …

3 Bước làm thủ tục bay nội địa cần biết Read More »

Bài tập công thức độc lập thời gian, vật lí 11 2

Bài tập công thức độc lập thời gian, vật lí 11

Bài tập công thức độc lập thời gian dao động điều hòa, vật lí 11 DAO DỘNG Bài tập công thức độc lập thời gian dao động điều hòa vật lí 11 Câu 1 Trong dao động điều hòa, li độ của vật biến đổi [A]. sớm pha \[\dfrac{\pi }{2}\] so với vận tốc chuyển …

Bài tập công thức độc lập thời gian, vật lí 11 Read More »

Bài tập viết phương trình dao động, vật lí 11 4

Bài tập viết phương trình dao động, vật lí 11

Bài tập viết phương trình dao động, vật lí 11 DAO ĐỘNG Bài tập viết phương trình dao động, vật lí 11 DAO ĐỘNG Câu 1 Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về phương trình dao động điều hoà\[x=Acos\left( \omega t+\varphi \right)\]? [A]. Pha ban đầu \[\varphi \] chỉ phụ thuộc vào …

Bài tập viết phương trình dao động, vật lí 11 Read More »

4 lý do nên sử dụng ChatGPT học vật lí phổ thông 12

4 lý do nên sử dụng ChatGPT học vật lí phổ thông

4 lý do nên sử dụng ChatGPT học vật lí phổ thông ChatGPT là một mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên kiến trúc GPT (Generative Pre-trained Transformer), được phát triển bởi OpenAI. GPT là một loạt các mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng sinh ra văn bản tự nhiên dựa …

4 lý do nên sử dụng ChatGPT học vật lí phổ thông Read More »

Giải Bài tập dao động điều hòa thường gặp vật lí 11 16

Giải Bài tập dao động điều hòa thường gặp vật lí 11

Giải bài tập một số dao động điều hòa thường gặp vật lí 11 DAO ĐỘNG 2018 Hướng dẫn giải bài tập vật lí 11 sách cánh diều một số dao động điều hòa thường gặp Câu hỏi tr 18 KĐ Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu dao động điều hòa và …

Giải Bài tập dao động điều hòa thường gặp vật lí 11 Read More »

Giải bài tập vật lí 11 dao động điều hòa cánh diều 20

Giải bài tập vật lí 11 dao động điều hòa cánh diều

Giải bài tập vật lí 11 dao động 2018 điều hòa cánh diều Câu hỏi tr 6 KĐ Hằng ngày chúng ta thấy rất nhiều chuyển động, trong đó vật chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Chuyển động của người chơi đu là một ví dụ như vậy (Hình 1.1). Những …

Giải bài tập vật lí 11 dao động điều hòa cánh diều Read More »

Giải chuyên đề vật lí 11 trường hấp dẫn

Giải Chuyên đề Vật lí 11 Trường hấp dẫn vật lí 11 chương trình 2018 sách kết nối tri thức Giải chuyên đề vật lí 11 trường hấp dẫn Giải Chuyên đề Vật Lí 11: Mặt Trời giữ được các hành tinh quay xung quanh là do có trường hấp dẫn của Mặt Trời tác dụng …

Giải chuyên đề vật lí 11 trường hấp dẫn Read More »

Scroll to Top