VẬT LÝ PHỔ THÔNG

tài liệu vật lý, tài liệu ôn thi vật lý cấp thpt

MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vật lý lớp 11 suất điện động cảm ứng, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 suất điện động cảm ứng, vật lý phổ thông Bài tập từ thông, suất điện động cảm ứng vật lý lớp 11 chương từ trường. Các dạng bài...
anhanhbui123, 10/12/19 lúc 18:40 123771
Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn
LT Vật lý 11 Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn Hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng xuất hiện dòng điện khi có sự trênh nhiệt nhiệt độ...
Vu Van Khanh, 10/12/19 lúc 13:11 57786
Bài tập vật lý lớp 11 lực từ tác dụng dòng điện đặt trong từ trường đều
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 lực từ tác dụng dòng điện đặt trong từ trường đều Bài tập lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Các...
Minh Nguyệt, 6/12/19 113011
Bài tập vật lý lớp 10 cân bằng tổng quát của vật rắn, vật lý lớp phổ thông
BT Vật lý 10 Bài tập vật lý lớp 10 cân bằng tổng quát của vật rắn, vật lý lớp phổ thông Bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn. Các dạng bài tập cân bằng tổng quát của vật...
VÂN HUYỀN157, 5/12/19 21880
Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông Bài tập lăng kính, các dạng bài tập lăng kính phương pháp giải bài tập lăng kính...
anhanhbui123, 2/12/19 80221
Bài tập vật lý lớp 12 xác định số điểm cực đại, cực tiểu trong giao thoa sóng.
TN Vật lý 12 Bài tập vật lý lớp 12 xác định số điểm cực đại, cực tiểu trong giao thoa sóng. Bài tập xác định số điểm cực đại, cực tiểu trong giao thoa sóng chương trình vật lý...
bò con lon ton, 30/11/19 30739
GỬI BÀI MỚI