VẬT LÝ PHỔ THÔNG

MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm cho mạch chứa tụ điện
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm cho mạch chứa tụ điện Bài tập định luật Ôm cho mạch điện chứa tụ điện. Các dạng bài tập định luật Ôm cho...
MinhPhúc2k52005, 3/8/21 lúc 02:32 83004
Bài tập vật lý lớp 11 từ trường của dòng điện có hình dạng đặc biệt, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 từ trường của dòng điện có hình dạng đặc biệt, vật lý phổ thông Bài tập từ trường, cảm ứng từ của dòng điện có hình dạng đặc biệt. Bài tập vật lý lớp...
MinhPhúc2k52005, 3/8/21 lúc 01:19 181860
Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q = - 4 uC khi qo đặt tại
Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q = - 4 uC khi qo đặt tại Bài 4. Cho hai điện tích q1 = +16 uC và q2 = -64 uC lần lượt đặt tại hai điểm A và B...
ductienkk213, 31/7/21 lúc 15:21 46
Bài tập vật lý lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đều
BT Vật lý 10 Bài tập vật lý lớp 10 chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, các dạng bài tập chuyển động thẳng biến đổi...
MinhPhúc2k52005, 27/7/21 325545
GỬI BÀI MỚI
tài liệu vật lý, tài liệu ôn thi vật lý cấp thpt