Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.

Albert Einstein

Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển.

Ralph Waldo Emerson

Nhà trường cho ta chiếc chìa khóa của tri thức, học tập trong cuộc sống chính là công việc cả đời.

Bill Gates

Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình.

Brian Tracy

Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí.

Aesop

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Albert einstein

It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

Albert Einstein

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Albert Einstein

Trí tuệ không phải là sản phẩm của việc học mà là của nỗ lực cả đời để có được nó.

Albert Einstein

Càng nói ít, càng nghe được nhiều.

Alexander Solshenitsen

 

Những gì chúng ta biết trong ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ lỗi thời. Nếu ngừng học tập thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

Dorothy Billington.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

Albert Einstein

Không có kho báu nào quý bằng học thức. Hãy tích lũy nó bất cứ lúc nào có thể.

Rudasky

Thiên tài không là gì khác biệt người thường ngoài sự kiên trì và nhẫn nại.

George-Louis Buffon

Scroll to Top