VẬT LÝ PHỔ THÔNG

MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vật lý lớp 10 công thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động
BT Vật lý 10 Bài tập vật lý lớp 10 công thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động Bài tập tính tương đối của chuyển động, các dạng bài tập tính tương đối của chuyển...
Lusaina98, 26/5/20 110784
Tổng giá trị điện áp hiệu dụng UAN + UNB khi đó gần giá trị nào nhất?
Tổng giá trị điện áp hiệu dụng UAN + UNB khi đó gần giá trị nào nhất? Mmọi người giúp với ạ Mạch điện nối tiếp AB (như hình 1) với với 0 < R1 ≤ r. Mắc AB...
hainguyen, 22/5/20 492
Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông Bài tập lăng kính, các dạng bài tập lăng kính phương pháp giải bài tập lăng kính...
Qhihi2k3, 14/5/20 101970
Bài tập vật lý lớp 11 suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 suất điện động tự cảm, vật lý phổ thông Bài tập suất điện động tự cảm, độ tự cảm của ống dây. Các dạng bài tập suất điện động...
Qhihi2k3, 9/5/20 136521
GỬI BÀI MỚI
tài liệu vật lý, tài liệu ôn thi vật lý cấp thpt