VẬT LÝ PHỔ THÔNG

MỚI CẬP NHẬT

Lý 12 - VDC
Lý 12 - VDC Đặt hiệu điện thế xoay chiều \[u=U0(cos100\pi t+\varphi )\] (V) vào hai đầu đoạn mạch...
manhquyet131, 23/4/21 lúc 19:47 18
Bài tập vật lý lớp 11 quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 quang hình học thấu kính, vật lý phổ thông Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ dạng bài vẽ hình vật lý phổ lớp 11 chương...
ngovinh23, 22/4/21 lúc 20:17 55717
Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 lăng kính, vật lý phổ thông Bài tập lăng kính, các dạng bài tập lăng kính phương pháp giải bài tập lăng kính...
messi2406, 18/4/21 lúc 10:34 116398
Bài tập vật lý lớp 11 phản xạ toàn phần, vật lý phổ thông
BT Vật lý 11 Bài tập vật lý lớp 11 phản xạ toàn phần, vật lý phổ thông Bài tập phản xạ toàn phần, các dạng bài tập phản xạ toàn phần, phương pháp giải bài...
hanhi0509, 13/4/21 112672
GỬI BÀI MỚI
tài liệu vật lý, tài liệu ôn thi vật lý cấp thpt