12.6 Lượng tử ánh sáng

Hướng dẫn tự học online

Tổng hợp bài giảng vật lí lớp 12 chương Lượng tử ánh sáng

  • Hiện tượng quang điện ngoài
  • Hiện tượng quang điện trong
  • Hiện tượng quang phát quang
  • Tiên đề Bo về các trạng thái dừng
  • Tiên đề Bo về sự bức xạ, hấp thụ năng lượng

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top