12.5 Sóng ánh sáng

Hướng dẫn tự học online

Bài giảng chương 5 vật lí lớp 12 sóng ánh sáng

  • Tán sáng sắc ánh sáng, sự truyền sóng ánh sáng
  • Giao thoa ánh sáng của 1 ánh sáng đơn sắc
  • Thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng đơn sắc
  • Giao thoa ánh sáng của 2 ánh sáng đơn sắc
  • Giao thoa của ánh sáng trắng
  • Các loại quang phổ sóng ánh sáng
  • Các loại tia

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top