12.2 Sóng cơ, Sóng âm

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề sóng cơ sóng âm

  • Sóng cơ các đại lượng đặc trưng của sóng cơ
  • Sóng cơ, sự truyền sóng cơ
  • Dao động của các phần tử trên cùng phương truyền sóng
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán cơ bản
  • Giao thoa sóng cơ – bài toán nâng cao
  • Sóng dừng, dao động của phần tử trên phương truyền sóng
  • Sóng âm, sự lan truyền sóng âm

 

 

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top