Định luật Culông (Coulomb), vật lí phổ thông

Nội dung của định luật Culông (Coulumb)

Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Định luật Culông (Coulomb), vật lí phổ thông 13

Biểu thức định luật culông tổng quát

  • \[F=k\dfrac{|q_{1}q_{2}|}{\varepsilon r^{2}}\]

Trong đó

  • q1; q2: lần lượt là độ lớn của hai điện tích điểm (C)
  • F: lực Culong (N)
  • r: khoảng cách giữa hai điện tích
  • ε: hằng số điện môi phụ thuộc vào môi trường chứa điện tích.
  • k=9.109 (N.m2/C2)

Đối với môi trường chân không (hoặc không khí) ε = 1

Biểu diễn lực Culong (lực tương tác giữa hai điện tích điểm)

Định luật Culông (Coulomb), vật lí phổ thông 15

Culông (Coulumb) là ai?

Định luật Culông (Coulomb), vật lí phổ thông 17

Charles-Augustin de Coulomb (tiếng Pháp: [kulɔ̃]; 14 tháng 6 năm 1736 – 23 tháng 8 năm 1806) là một nhà vật lí học người Pháp. Phần lớn, ông được biết đến qua định luật Coulomb nhưng ông cũng có nghiên cứu về lực ma sát. Đơn vị đo điện tích hệ SI mang tên ông, coulomb.

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top