Hiệu ứng đopple là gì?

Hiệu ứng đopple là sự thay đổi tần số sóng (mà máy thu ghi nhận được) khi có sự chuyển động tương đối giữa máy thu và nguồn phát.

1. NGUỒN ÂM CỐ ĐỊNH – MÁY THU DI CHUYỂN

Hiệu ứng đopple là gì? 9
Sóng âm truyền trong môi trường có vận tốc xác định: \({f_0} = \dfrac{v}{\lambda }\) (λ: Bước sóng do nguồn phát ra)

Do máy thu chuyển động tương đối so với nguồn => Vận tốc tương đối của âm so với máy thu v±vM

\( \to f’ = \dfrac{{v’}}{\lambda } = \dfrac{{v \pm {v_M}}}{\lambda } = \dfrac{{v \pm {v_M}}}{v}{f_0}\)

“+“ Khi máy thu chuyển động lại gần

“-” Khi máy thu chuyển động ra xa

2. NGUỒN ÂM CHUYỂN ĐỘNG – MÁY THU CỐ ĐỊNH

Khi nguồn chuyển động, bước sóng của nguồn phát ra sẽ thay đổi.

t=0
Hiệu ứng đopple là gì? 11
Khi đó: \(\lambda ‘ = (v \pm {v_S})T\)

“-“ Khi nguồn chuyển động lại gần

“+” Khi nguồn chuyển động ra xa

\( \to f’ = \dfrac{v}{{\lambda ‘}} = \dfrac{v}{{v \pm {v_S}}}{f_0}\)

Tổng quát:

\(f’ = \dfrac{{v \pm {v_M}}}{{v \pm {v_S}}}{f_0}\)

+ lại gần \(f’ \uparrow \)

+ ra xa \(f’ \downarrow \)

  • Khi sóng phản xạ thì tần số sóng không thay đổi
  • Khi gặp vật cản cố định thì sóng phản xạ trở thành nguồn âm mới có tần số bằng tần số khi đến vật cản nhận được.
+1
5
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top